תאריך הלידה על פי הקבלה

על פי הזוהר הקדוש תאריך הלידה משפיע על הדרך בה אנו מתבוננים על החיים. ישנו הבדל מהותי על פי הזוהר בין הנולדים בזמנים בחודש העברי בהם הירח מתמלא לבין הימים בחודש העברי בהם הירח ברובו נראה כחסר.

על פי הזוהר הנולד בעשרת הימים הראשונים של החודש העברי והנולד בעשרת הימים האחרונים בחודש העברי "מתקשה" לראות את הטוב בחייו, כלומר מביט על החיים בפאסימיות.

 

וזאת משום שהירח רק נראה חסר, הרי מדעית הוא תמיד מלא וההסתכלות שלנו עליו משתנה.

 

ולעומת זאת הנולד בתאריכים שבין יא בחודש העברי ועד יט בחודש העברי יהיה על פי רוב  אופטימי יותר.

 

האחרים צריכים לדעת כי אינם רואים את המציאות בטובה וזו עבודה שיצטרכו לעשות לאחר מודעות כי אכן זהו חלק מתכונות האופי שלהם.

 

העומק והסוד הטמונים בתאריך העברי אינם מסתיימים בשלב זה. הסוד מורכב והמשמעות המתקבלת לגבי האדם, חייו, גורלו ותהליך בחירותיו הוא רב.

 

כפי שהבננו ישנה משמעות ליום בחודש בו נולד האדם.

ישנה משמעות גם לערך המספרי המתקבל מחישוב סכ"ה תאריך הלידה העברי.

כידוע הגורל כתוב אולם רשות הבחירה נתונה בידי האדם!!

 

את נתיב הגורל שקיבל האדם ברגע לידתו מהקב"ה נקבל מאיחוד כל תאריך הלידה העברי לספרה אחת מ 1 עד 9. (ישנה שיטה נוספת שלא נפרט עליה כעת שבה מסכמים את תאריך הלידה עד לערך 13).

 

החישוב מתבצע בצורה הבאה:

 

התאריך העברי נכתב בצורה באה:

 

א תשרי התשס"ט - אנו נמצאים היום בשנת התשסט = 5769.

 

מדוע?

 

שנה נוכחית:

ערך גימטרי:

סך הכל: 5000+400+300+60+9  ç   5769

 

נסכם את ערך השנה הנוכחית לספרה אחת ונקבל: 5+7+6+9=27, 2+7=9

 

ערך החודשים העברים הוא מ 1 עד 12 כאשר החודש הראשון בספירה הוא חודש ניסן.

 

לדוגמא:

תינוק שנולד בתאריך:

א תשרי התשס"ט ç

מהו נתיב הגורל שלו?

 

תחילה נמיר כל אות לספרה על פי הטבלה הבאה:

 

א = 1

תשרי = 7

התשסט = 9

 

נתיב הגורל לתאריך א תשרי התשס"ט ç

1+7+9=17=8

 

כלומר יש לנו כרגע לפחות 2 נתונים מתאריך הלידה:

 

1. נולד בתחילת החודש ועל כן אנו יודעים את אחד משיעוריו הלא פשוטים בחיים.

2. נתיב הגורל הוא 8 וממנו נלמד על תכונות האופי שלו. (משמעות כל גורל תפורט בכתבת המשך בע"ה).

 

וזו רק ההתחלה!!!!eXTReMe Tracker